Volvo Lastvagnar Veteranfordonsklubb är en sammanslutning av anställda eller tidigare anställda i Volvo lastvagnar och dess dotterbolag eller föregångare.
Klubbens syfte är att främja bevarandet av äldre lastvagnar med anknytning till Volvo samt främja en social samvaro mellan föreningens medlemmar.

Klubbens lokaler finns inom Volvo Lastvagnar i Göteborg.
Klubbens verksamhet består i att äga, renovera, underhålla och förvalta äldre Volvolastbilar, samt att med dessa deltaga i arrangemang inom intresseområdet och att arrangera rallyn.

Klubben äger eller förvaltar ett trettiotal fordon alla äldre än trettio år.