-- Vagnparken --Klubbens fordon (nedan)

Körbar

Namn

Årg

Typ

Status

x

Osborne

1938

LV 81 DS

x

Titanen

1954

L 395

x

Släpet

ORY TS-2065

x

Storbärgaren

1962

TL31-
GBTBG965MT

Brandjeepen

1976

C 303

x

Truck race trailer

Härryda

3axl C3

TGB941C

Gula Lappbilen

F88

Millitär lastbil
m.flak

N86 (LTGB941C)

Kvibergs
Museet

Pick up jeep

2146

PLTGB903B MT

Fordon som tillhör Volvo Lastvagnar och förvaltas av klubben (nedan)

Körbar

Namn

Årg

Typ

Status

x

"Kalle"

1928

LV 2

Finns på VTDG

x

Malmö bilen

1929

LV 60

x

"LV78:an"

1935

LV 78

x

"lillbärgaren"

1942

LV 290

x

"Svea"

1954

LV 224

x

"Labben"

1956

L 341

x

PV-pjäs bilen

1963

L 3304

x

Norsken

1965

L 430

G89:an

1974

G 89

Under
renovering

x

Lastvagn

1939

Hesselman

Hutchkinson

1967

F86

"Lenhovda"

1935

LV 70